Nieuws

Nieuwsberichten

21-02-2018

Jean-Pierre Vaneygen 1952-2018

In Memoriam door Luc Chalmet bij de uitvaartplechtigheid op vrijdag 23 februari 2018 te Sint-Niklaas.

Onwezenlijk.

Op donderdag 18 januari bezochten Jean-Pierre en ik onze erevoorzitter. We hadden er een goed en warm gesprek. We lachten en hadden het over al onze plannen. Zo hadden we elkaar gevonden enkele jaren geleden. Samen iets uniek opbouwen door de online ontsluiting van genealogische bronnen van het Waasland.

Minder dan drie dagen later, vroeg in de ochtend op zondag, sloeg totaal onverwachts het noodlot toe: Jean-Pierre werd naar het Middelheim ziekenhuis overgebracht en het zag er niet goed uit. Wekenlang zweven tussen hoop en vrees. Harde feiten, harde noot om te kraken. Het zou toch niet waar zijn.
Jean-Pierre zou nooit meer terug ontwaken…

En nu staan we hier, het dringt langzaam door, maar is geen ontkomen aan. De realiteit van leven en dood. De realiteit van familiekunde: geboren worden, leven, liefhebben, trouwen, kinderen krijgen en opvoeden, werken, op pensioen gaan, en doodgaan. En bij Jean-Pierre duurde het pensioen amper 6 maand. Harder kan het niet klinken, vooral vandaag niet.

In 2006 werd Jean-Pierre secretaris van de afdeling Land van Waas van Familiekunde Vlaanderen. Als genealoog was Jean-Pierre zijn tijd vooruit in het digitaliseren van burgerlijke standen, parochieregisters, staten van goed, bevolkingsregisters en hoofdcijnsboeken voor het Waasland. Toen vriend erevoorzitter Luc (De Bakker) het niet meer kon begon Jean-Pierre ook met het inscannen van bidprentjes en rouwbrieven. Hij schaarde een groep indexeerders-vrijwilligers rond zich, stuurde hen aan, hielp hen, en was een soul-mate voor velen onder hen. Vrijgeven van genealogische informatie aan iedereen. En als het al eens tegensloeg, dan pakte Jean-Pierre het aan op zijn manier: “dan doen we het zelf wel!” lachte hij dan. Belangeloze en grenzeloze inzet. Gedreven en behulpzaam. Altijd verder zoeken naar meer en betere dienstverlening.

Jean-Pierre realiseerde in 2015 een eerste totaalpublicatie van geïndexeerde bronnen voor heel het Land van Waas in de vorm van een USB-stick. In 2017 kwam die totaalpublicatie online: zijn levenswerk voor alle genealogen dag en nacht beschikbaar, 24 uur op 24 uur. En voortdurend aanvullen met nog meer ontsloten archieven. Met hoeveel fierheid, en met een brede glimlach kon hij nog enkele maanden geleden melden dat er ondertussen 622.387 akten burgerlijke stand, 587.298 akten van parochieregisters, en 620.902 bidprentjes zijn geïndexeerd. En hij had nog zoveel plannen. De laatste maanden versnelde zijn werk opvallend, alsof hij al vreesde niet genoeg tijd meer te hebben?

We staan hier nu, afscheidnemend van goede vriend Jean-Pierre. We voelen heel erg mee met echtgenote Georgette en met heel de familie. Hoe genoot ook zijn Georgette van zijn ijver en vreugde in zijn hobbywerk. En samen met hen denken we: hoe moet het nu verder?

Onwezenlijk.

Maar één ding is zeker: Jean-Pierre’s werk zal niet verloren gaan. We zullen zijn werk verderzetten. Daar staan de groep vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen borg voor.

“Jean-Pierre, goede maat”, met een krop in de keel: “rust in vrede!”

Wij nodigen lezers van onze Kroniek die dit wensen uit om hun gevoelens bij dit onverwacht en plots overlijden neer te schrijven en door te sturen. Dan maken we daar in de volgende kroniek een bloemlezing van als herinnering aan Jean-Pierre, een groot genealoog.