Ledenpublicaties

Alfons Matthys schreef een mooi boek: 'Een 100-jarig verhaal van 1919 tot 2019. Jules Matthys en "De 8 van OIP" '.
We zijn Alfons heel dankbaar dat hij zijn boek gratis downloadbaar heeft toevertrouwd aan de vereniging.
Van het ogenblik dat ons documentatiecentrum weer open gaat, zal ook een hard copy van het boek daar te consulteren zijn.
Alfons heeft ons het boek ook in Engelse, Duitse of Franse versie aangeboden.

Wij verwelkomen leden die een genealogische publicatie willen online brengen. Deze teksten blijven copyright van en onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.