Gratis publicaties en geneatools

Naast de meer dan twee miljoen indexeringen van akten die in het abonneedeel beschikbaar zijn zijn er ook heel wat andere documenten die veel kunnen helpen bij je genealogische opzoekingen. Mits akkoord en dikwijls ook op vraag van de auteurs worden veel van die onschatbare bewerkingen gratis aangeboden in dit deel van onze publicatie-website. We hopen dat dit gratis deel je kan helpen, gecombineerd met het abonneedeel.