Stamboomprogramma's

Onze eigen opzoekingen documenteren door gebruik te maken van genealogie software of genealogie webservices. In deze rubriek komen hierover artikels een links aan bod.


Luc Chalmet schreef een artikel over stamboomprogramma's dat verscheen in Vlaamse Stam, jg 57 nr. 1, januari-februari-maart 2021, pp. 87-100.  Een update hiervan werd in november 2021 vrijgegeven en die kan je hier downloaden.

Hij gaf op 25 november 2021 een presentatie hierover in de contactnamiddag; de slides zijn hier te bekijken.