Voordrachten

Op 15 september 2022 kwam Georges Picavet schetsen wat de hoofdcijns voor onze voorouders en dus voor onze familiegeschiedenis betekent.
Hij heeft ons zijn slides en notities bezorgd en je kan deze hier raadplegen:
 
 
Hoofdcijnsboek
 
Slides met notities