Bevolking - Inwoners

Welke bewerkingen kan je hier vinden?

Bazel: Telling 1786 van de inwoners in Bazel op 29-05-1786
Burcht: Bevolkingsregister Burcht 1911-1920 (bewerkt en zoekbaar: enkel in abonneedeel beschikbaar) 
LokerenBevolking 1805 en Bevolking 1814
Sinaai: Telling 1830
Sint-NiklaasStatus animarum 1687 en Sint-Niklaas 16de eeuw (inwoners Sint-Niklaas einde 16de tot begin 17de eeuw)
WaasmunsterHaardentelling 1600Status animarum 1653Status animarum 1657Status animarum 1662
Zwijndrecht: Bevolkingsboek instructies 1911-1920, Bevolkingsregister Zwijndrecht 1911-1920 (bewerkt en zoekbaar: enkel in abonneedeel beschikbaar)

Toelichting

Status animarum
In het ancien regime werden regelmatig "zielentellingen" gemaaakt. De pastoor ging dan de hele parochie af en noteerde al zijn "zieltjes". Deze "Status animarum" geven een mooi beeld van de plaatselijke bevolking op dat bepaald tijdstip.

Volkstellingen Franse tijd
Hier zouden we de tellingen vanaf 1796 tot 1815 (de Franse tijd) willen onderbrengen. Toen de Fransen het bestuur overnamen van het Land van Waas na de Franse Revolutie, was het belangrijk om te weten hoeveel inwoners er waren. Ze hielden dan tellingen van alle gezinnen, huis per huis, straat per straat.

Volkstellingen (census) België en bevolkingsregisters
De tellingen van de bevolking op een gegeven tijdstip resulteerde in bevolkingsregisters die straat per straat, huisnummer per huisnummer vastlegde wie op die adressen woonde, samen met de registratie van bijkomende informatie omtrent die personen. Deze bevolkingsregisters werden ook gebruikt om adresveranderingen, verhuizingen, en updates tussentijds tot de volgende volkstelling te noteren.
De eerste Belgische volkstelling werd al georganiseerd in 1846 en was voornamelijk een pure telling van de bevolking. De daaropvolgende tienjaarlijkse tellingen waren vooral van administratief belang, maar hadden ook meer en meer een socio-economische waarde.

Volkstellingen in België sedert 1830:
1846 (4.337.196)
1856 (4.529.460)
1866 (4.827.833)
1876 (5.336.185)
1880 (5.520.009)
1890 (6.069.321)
1900 (6.693.548)
1919 (7.423.784)
1920 (7.465.782)
1930 (8.092.004)