Notariaten

Notarisbewerkingen Land van Waas

door Pascal Janssens

Kemzeke, Sint-Niklaas: Notaris Guilielmus Franciscus Merckx (not 148) - Notaris Merckx
Temse en Waasmunster: Notaris Judocus Van Daele (not 142) - Notaris Van Daele
Waasmunster: Notaris Jean Baptiste Coppieters (not 150) - Notaris Coppieters
Waasmunster: Notaris Joseph-Antoine De Brabander (not 80) - Notaris De Brabander
Waasmunster: Notarissen Philippus De Grave en Jacobus Franciscus De Grave (not 254-255) - Notarissen De Grave
Waasmunster: Notaris Joannes De Smet (not 501) - Notaris De Smet
Waasmunster: Notaris Ignatius Van Rossem (not 99) - Notaris Van Rossem
Waasmunster: Notaris Benoit Van Aelbrouck (not 351) - Notaris Benoit Van Aelbrouck

Toelichting

Wanneer we onze familiegeschiedenis wensen te stofferen of meer wensen te weten over de leefwereld van onze voorouders, is de raadpleging van notariële akten zeker geen overbodige luxe. Men vindt er onder andere hoe bepaalde eigendommen werden verworven door aankoop of schenking, hoe de mensen hun vermogen bij testament verdeelden, aan wie zij pacht verschuldigd waren en voor wie zij borg stonden.

Het is eveneens mogelijk dat men dankzij het vinden van een procuratie te weten komt dat een aantal familieleden naar het buitenland vertrokken zijn of ervan afkomstig zijn. Ook de notariële verzoekschriften kunnen meer klaarheid brengen over de toenmalige gang van zaken.

Het uitpluizen van inventarisminuten is een tijdrovend werk, aangezien er meestal geen of enkel een summiere index is opgemaakt geweest door de instrumenterende notaris. Dit werk is een poging om een betere ontsluiting te verzekeren van de inventarisminuten van diverse notarissen in het Land van Waas. 

Er werd getracht van elke akte een bondige beschrijving te geven met de namen van alle personen waarop ze betrekking hebben. Vervolgens werd een alfabetische lijst opgesteld van de familienamen die voorkomen in de minuten met verwijzing naar de respectievelijke akten.