Website realisatie

Deze website is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw.

Het archiefdeel is gerealiseerd en wordt onderhouden door Pascal Janssens, webmaster en Luc Van Thienen, voorzitter. Hierbij zijn ook de werkgroep Communicatie en Publicatie, vanuit de gebruikerskant, en de werkgroep IT, vanuit de technische invalshoek, sterk betrokken zijn.

De data worden ingevoerd in Pro-Gen, een wat ouder maar krachtig DOS genealogie programma dat als voordeel heeft zeer grote gegevensbestanden aan te kunnen, en zeer bruikbare html outputs kan genereren. Het zijn deze html pagina's die gebruikt worden in het archiefdeel "PRO-GEN". Dit is het online publicatievervolg van wat vroeger op DVD's en op USB-sticks werd gepubliceerd.

De Pro-Gen gegenereerde html-pagina's met al zijn rubrieken blijven online naast de nieuwe zorro® zoekfunctie. De data in zorro® worden synchroon gehouden met de data in het Pro-Gen deel van de online publicatie.

Op 10 februari 2022 werd zorro® 2.0 gelanceerd. Deze nieuwe release is een belangrijke upgrade met als hoofdbedoeling de zoekfunctie zorro® aanzienlijk gebruik(er)svriendelijker en efficiënter te maken. Sturing van dit project komt van de ICT werkgroep (Luc Van Thienen, Pascal Janssens en Griet Van Houwe, aangevuld met Maarten Slembrouck van WEB Vlaanderen voor allle technische ondersteuning en programmatie).

Op 15 juli 2020 werd zorro® gelanceerd. Dit progressief zoekinstrument heeft een veel uitgebreidere functionaliteit en laat toe gezinsreconstructies te maken. Zorro® zoekt op geïndexeerde akten uit 7 registers: PR-GEB (geboorten/dopen), PR-HUW (huwelijken/trouwen), PR-OVL (overlijdens, begrafenissen) (PR=Parochieregisters), BS-GEB, BS-HUW, BS-OVL (BS=Burgerlijke Stand) en BID/RB (BID=bidprentjes, RB=rouwbrieven, samen: rouwdrukwerk).

zorro® is een geregistreerd handelsmerk en beeldmerk van Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw (FV-LvW).

Originele database-driven webdesign en programmatie werd in 2019 ontwikkeld vanuit de werkgroep (Luc Chalmet, Willy Trog, Griet Van Houwe, Pascal Janssens, Geert Hoste en Christel Van Eynde - aangevuld met Maarten Slembrouck)


Het gebruik van de links naar de Family Search beelden zijn gedekt door een afspraak tussen Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.org die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.

Voor webstek design werd HTML5 UP voor verschillende platformen (desktop, laptop, tablet) gebruikt. Technisch werd de webstek gerealiseerd door Maarten Slembrouck van WEB-Vlaanderen. Als webstek server werd gekozen voor one.com.