Privacy statement

Privacy Statement

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas doet gewoon zoals het hoort. Precies zoals we ook zelf zouden willen behandeld worden als het gaat om privacy. We verzamelen persoonsgegevens van je en zorgen ervoor dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Als we contact met je zoeken, dan vind je altijd een mogelijkheid om je af te melden van dergelijke contactnames.

We schermen je gegevens af, gaan die nooit delen met derden en je kunt je altijd afmelden, bij iedere gelegenheid.

Juridisch is het nodig dat we onze privacy regels in uitgebreide versie met je delen. We hebben dit zo begrijpelijk mogelijk geformuleerd. Het resultaat lees je hieronder. Als je hierover nog vragen hebt, dan kan je ons mailen op webmaster@familiekunde-landvanwaas.be

Contact

Als Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas
webmaster@familiekunde-landvanwaas.be

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je inschrijft voor een uiteenzetting, opleiding of ander evenement vragen wij om je persoonsgegens. We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voornaam en familienaam, zodat we weten dat de inschrijving écht voor jou is en niet voor iemand anders,
 • E-mailadres, zodat we je inschrijving kunnen bevestigen en deelnemersinfo kunnen toesturen,
 • Mobiel of vast telefoonnummer, enkel om je in noodgevallen, bv. last minute wijzigingen te kunnen verwittigen.

Persoonsgegevens bij bestelling abonnement publicatiewebsite

Als je een abonnement neemt of verlengt op onze online publicatiewebsite vragen wij om je persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Naam (voornaam en familienaam), zodat we uw identiteit aan een uniek abonnement kunnen koppelen
 • Adres: straat, huisnummer, postcode, gemeente, zodat we u kunnen contacteren in verband met uw abonnement
 • E-mailadres, zodat we uw abonnement kunnen in werking zetten, en zodat we u kunnen contacteren mocht er een belangrijke boodschap omtrent je abonnement zijn.
 • Mobiel of vast telefoonnummer, zodat we u kunnen contacteren in verband met uw abonnement.
 • FV-lidmaatschapnummer, als bewijs van lid van de koepelvereniging Familiekunde Vlaanderen vzw, zodat we een verminderingstarief kunnen toepassen op uw abonnement.

Persoonsgegevens als forumdeelnemer

Als je registreert op ons forum vragen wij om je persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Gebruikersnaam, om je te identificeren op het forum.
 • Naam, standaard gelijk aan de gebruikersnaam, maar je kan dit in jouw forumprofiel wijzigen.
 • E-mailadres, zodat we je registratie kunnen in werking zetten, en zodat we u kunnen contacteren mocht er een belangrijke boodschap omtrent je registratie zijn. Bij registratie kan je beslissen om andere gebruikers toe te laten je een e-mail te sturen. Standaard staat deze optie af.

Persoonsgegevens bij contactname via de website 

Als je contact opneemt via de website dan worden volgende gegevens verzameld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Boodschap

Het e-mailadres wordt gebruikt om te reageren up uw vraag of commentaar

Verder gebruik van jouw e-mail adres.

Verder gebruiken we jouw e-mailadres voor het volgende:

 • Aankondiging van kalender en uitnodiging voor deelname aan toekomstige activiteiten (mits je toestemming).
 • Aankondiging van belangrijke updates op onze website (mits je toestemming).
 • Versturen van de tweemaandelijkse publicatie: Familiekunde Vlaanderen - Kroniek van het Land van Waas, door een bijlage bij een e-mail of via een e-mail naar downloadlink op onze website (mits je toestemming)

Wil je je persoonsgegevens uit ons systeem wijzigen of verwijderen, laat het ons weten per post of per e-mail webmaster@familiekunde-landvanwaas.be

Onze website

www.familiekunde-landvanwaas.be en www.publicatie-landvanwaas.be zijn de websites van Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas vzw. Op deze websites verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze vzw beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • Persoonsgegevens als u die aan ons communiceert (zie hierboven),
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan,
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt,
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie, bevragingsinformatie)

Deze informatie wordt verwerkt voor intern gebruik.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver end at zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strict noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze initiatieven. En als we dat doen (bijvoorbeeld om naambadges te drukken) dan is alle uitwisseling privacy waterdicht geregeld en gedekt door afspraken hierover die de vertrouwelijkheid garanderen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en indien u ons hier de toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op via webmaster@familiekunde-landvanwaas.be

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Laatste update: 13 juli 2024