Staten van Goed Sinaai 1612

Enkele voorbeelden van de prohemia van de Staten van Goed uit Sinaai zoals je er veel meer kunt vinden in ons uitgebreid on-line archief.
 
1 Akte nummer: 1.
Baudewijn De Bock, zoon van Simoen De Bock.
met
Josijne Verlee.
Akte dd. 09-11-1612 te Sinaai.
bron: Rijksarchief Gent, GOA Belsele en Sinaai, register: 97, folio: 1, pagina: 8-13.
Staet van goede omme pauwels en betken sbocx kinderen van baudewijn de bock fg simoens die hij geprocureert heeft bij josijne verlee sijne wettelijcke huijsvrauwe was ende dat van bate en commere den voorschreven weese vertorven en ghesuccedeert bij den overlijden van haerelieden vadere zaliger die bij desen macken en overgheven simon de bock fs gillis ende anthonis eeckelaer als wettelijck staende voochden van voornoemde weesen ende dat in handen van mijn heeren schepenen der prochie en vierschaere van sinaij ende belcele als oppervoochden en is zoo hier naer volcht,
 
Originele akte in Rijksarchief te Gent:


 
2 Akte nummer: 2.
Jan Van Pottelberge, zoon van Pieter Van Pottelberge.
met
Maeijken Van Laere, dochter van Pieter Van Laere en Josijne Van hoye.
Gehuwd op 13-07-1589 te Sinaai.
Akte dd. 17-02-1604 te Sinaai.
bron: Rijksarchief Gent, GOA Belsele en Sinaai, register: 97, folio: 4, pagina: 14-15.
Haudenisse van kinderen van jan van pottelberghe,
Staet van goede die bij desen zijn maecken jan van laere en anthonis van pottelberge wettelijck staende voochden van vier kinderen jan van pottelberge die hij gesuccedeert hadde bij maeijken van laere fa pieters de voornoemde weesen verstorven bij de overlijden van haerlieden grootmoedere joosijne van hoije s.m. inder manieren hier naer volcht,
 
3 Akte nummer: 3.
Gillis Maes, zoon van Joannes Maes.
met
Elisabeth Maes, dochter van Lucas Maes.
Akte dd. 14-11-1612 te Sinaai.
bron: Rijksarchief Gent, GOA Belsele en Sinaai, register: 97, folio: 5, pagina: 16-17.
Haudenissebrief van weesen gillis maes,
Hedent desen xiiii november 1612 zoo zijn vergadert geweest ten sterfhuijse van gillis maes fg jans de weduwe geassisteert met haeren vadere lucas maes ter eender zijde ende pieter maes fg jans en pieter maes fg lucas tsamen staende voochden van vier achtergelaeten kinderen van voornoemde gillis maes daer moeder af es elijsabette maes filia lucas en hebben aldaer oversien alle de commere en bate ten sterfhuijse bevonden ...
 
4 Akte nummer: 4.
Gillis Duerinck.
met
Anna Beernaerts.
Akte dd. 07-12-1612 te Sinaai.
bron: Rijksarchief Gent, GOA Belsele en Sinaai, register: 97, folio: 6, pagina: 18-18.
Staet van goet van de drije weesen gillis duerinck s.m. daer moeder af was anna beernaert die maecken ende overgheven michiel borm ende jacques van hecke wettelijcke staende voochden van voornoemde drij weesen,