Staten van Goed Sinaai 1612-1796

Enkele voorbeelden van Staten van Goed uit Sinaai zoals je er veel meer kunt vinden in ons uitgebreid on-line archief.

 

Baudewijn De bock, zoon van Simoen De bock met Josijne Verlee.
Akte dd. 09-11-1612 te Sinaai.
Bron: Rijksarchief Beveren, GOA Belsele en Sinaai, Register: 97, folio: 1, pagina: 8-13.
Staet van goede omme pauwels en betken sbocx kinderen van baudewijn de bock fg simoens die hij geprocureert heeft bij josijne verlee sijne wettelijcke huijsvrauwe was ende dat van bate en commere den voorschreven weese vertorven en ghesuccedeert bij den overlijden van haerelieden vadere zaliger die bij desen macken en overgheven simon de bock fs gillis ende anthonis eeckelaer als wettelijck staende voochden van voornoemde weesen ende dat in handen van mijn heeren schepenen der prochie en vierschaere van sinaij ende belcele als oppervoochden en is zoo hier naer volcht,
 
Jan Van pottelberge, zoon van Pieter Van pottelberge met Maeijken Van laere, dochter van Pieter Van laere en Josijne Van hoye.
Gehuwd op 13-07-1589 te Sinaai.
Akte dd. 17-02-1604 te Sinaai.
Bron: Rijksarchief Beveren, GOA Belsele en Sinaai, Register: 97, folio: 4, pagina: 14-15.
Haudenisse van kinderen van jan van pottelberghe,
Staet van goede die bij desen zijn maecken jan van laere en anthonis van pottelberge wettelijck staende voochden van vier kinderen jan van pottelberge die hij gesuccedeert hadde bij maeijken van laere fa pieters de voornoemde weesen verstorven bij de overlijden van haerlieden grootmoedere joosijne van hoije s.m. inder manieren hier naer volcht,