Nieuws

Nieuwsberichten

22-02-2017

Lancering Publicatie webstek

Historische akten van de burgerlijke stand, van kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van staten van goed en van nog veel meer zoals bidprentjes en rouwbrieven kan je nu volledig digitaal raadplegen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas werkt continu aan indexeringen van al deze historische bronnen. Ze bouwen stap voor stap aan een zo rijk, kwaliteitsvol en volledig mogelijke basis van waaruit families in het verleden kunnen worden opgezocht en onderbouwd. En nu kan dit alles online voor heel het Waasland.

Op 1 maart 2017 lanceerde Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas zijn online archief website www.publicaties-landvanwaas.be. Via een zeer bescheiden jaarlijks hernieuwbare abonnementsformule, met sterke reductie voor leden van Familiekunde Vlaanderen, kan iedereen online toegang krijgen tot alle geïndexeerde gegevens die tot heden verwerkt zijn. Zo zijn reeds alle huwelijken en heel grote delen van geboortes en overlijdens van heel het land van Waas verwerkt, in totaal meer dan 1.000.000 aktes en meer dan 500.000 bidprentjes en rouwbrieven. De website zelf is een realisatie van Luc Chalmet, voorzitter en Jean-Pierre Vaneygen, secretaris en coördinator van de vrijwilligersvereniging.

En wat nog meer is, veel van de aktes en bidprentjes kunnen nu direct als foto’s snel en rechtstreeks opgeroepen worden op het scherm. Om dit te realiseren heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas een overeenkomst met Family Search, de genealogische tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter gekend onder de naam Mormonen, eigenaar van de website www.familysearch.com die wereldwijd akten over afstamming ter beschikking stelt.

Met deze online beschikbare koppeling van geïndexeerde akten en documenten met de beelden van die akten en documenten heeft Familiekunde Vlaanderen, regio Land van Waas een unieke publicatie gerealiseerd.

Familiekunde Vlaanderen – Land van Waas is een afdeling van de koepel Familiekunde Vlaanderen, die streeft naar een zo compleet mogelijke ontsluiting van de aan families gerelateerde archieven en familiekundige documenten in het Land van Waas en dit aan zo aantrekkelijk mogelijke voorwaarden.

Meer informatie kunnen geïnteresseerden vinden op onze nieuwe website www.publicaties-landvanwaas.be en op de FV-regio Land van Waas webstek http://www.familiekunde-landvanwaas.be.

Luc Chalmet, voorzitter 

Familiekunde Vlaanderen – regio Land van Waas
E-mail: luc.chalmet@telenet.be
tel: 0475 416432

21 februari 2017